KO TE KOOTI ARIKIRANGI TE TURUKI

(B: c1832 to  17.4.1893)

Tiwha tiwha te p? Dark, dark is the night
Ko te Pakerewh? There is the Pakerewh?
Ko Arikirangi t?nei ra te haere nei There is Arikirangi to come

 

Of Ngati Maru, Ngati Kaipoho, Ngai Tawhiri (Hap?) and Rongowhakaata (Iwi) descent, he was born at Pa-O-Kahu (Turanganui-a-Kiwa) under a prediction by tohunga Te Toiroa of Nukutaurua.

Warrior, artist, and founder of Te H?hi Ringat?, composer, prophet, and business man, who changed the landscape of Aotearoa history as a hero, inspirational leader, and a legacy for his descendants.

He was exiled in June 1866 to Wharekauri without trial where he experienced spiritual visions and founded Te H?hi Ringat?. On 4 July 1868 Te Kooti lead an escape from Wharekauri upon the Rifleman that landed in Whareongaonga on 10 July 1868.

From here Te H?hi Ringat? was born to Aotearoa with its first Whakamoemiti at Whareongaonga on 12 July 1868.

Te Kooti’s intentions were to journey to the King Country to strengthen his position as a spiritual leader for Maori. However Major Biggs demanded Te Kooti and his followers surrender their arms. When Te Kooti declined, war began.  He was pursued and attacked for years to come.  The Government was determined to capture, or kill him and a bounty of £5000 ($580,000 in 2015) was placed upon his head.

Te Kooti lived in the King Country under the korowai of King Tawhio and Rewi Maniapoto until his pardon in 1883. He continued to spread te rongopai me te rangimarie throughout the lands.  Forbidden by the Crown to return, his emotional yearning for his homeland had been clearly captured in his waiata.

He died at Ohiwa on 17 April, 1893.  To this day his where-abouts remain a concealed mystery. For his direct descendants, the return of our Koroua would allow us, his Iwi me ?na hap? to mourn, celebrate and fulfill his aspiration to return to Turanga, his final resting place.

Lest we forget the legacy of a man promoting prayer and peace who was provoked but with integrity he challenged Maori and Crown, is a testament to the resilience of the man that is Te Kooti Arikirangi Te Turuki.

 

KO TE KOOTI ARIKIRANGI TE TURUKI

(B: 1832 D; 17.4.1893) 

 

N? Ng?ti Maru, Ng?ti Kaipoho, Ng?i Tawhiri (hap?) me Rongowhakaata, i wh?nau mai ia i P?-O-Kahu ki T?ranganui-a-Kiwa, ?, i matakitetia ia e Te Toiroa, he tohunga n? Nukutaurua.

He toa, he ringa toi, he poropiti, ?, n?na hoki te H?hi Ringat? i whakaara ake, i whakat?. He kaitito, ka mutu he kaipakihi hoki a ia. Kua waihotia e ia tana ?h?k? ki Aotearoa nei, hei wh?inga m? ?na tini whakatipuranga, t?turu he rangatira!

I whakapakotia ia i te marama o Pipiri i te tau 1866 ki Wharekauri, i reira ka kitea e ia ko ?tahi kitenga wairua, n? reira t? ai te H?hi Ringat?. I te wh? o ng? r? o H?ngongoi i te tau 1868, ka arahina e Te Kooti t?tahi p?rere i Wharekauri m? runga i te kaipuke ‘Rifleman’. Ka tau atu te waka ki Whareongaonga i te tekau o ng? r? o H?ngongoi, 1868.

Mai i konei ka ara ake te H?hi Ringat? ki Aotearoa me tana whakamoemiti tuatahi ki Whareongaonga i te tekau m? rua o ng? r? o H?ngongoi i te tau 1868.

N? wai r?, ko te takune a Te Kooti e hiahia ki te haere ki Te Rohe P?tae, kia m?ro ake ai tana t? hei kai?rahi wairua m? te iwi M?ori. Heoi, na Major Biggs te tono kia hauraro ? r?tou p?.  K?ore a Te Kooti i whakaae, mea rawa ake kua t?matahia t?tahi pakanga.  Ka wh?ia ia, ?, ka k?kirikiritia m? e hia nei ng? tau.

I ngana te k?wanatanga o taua w? ki te whakamau, ki te patu r?nei i a ia. Ka mutu he p?tea £5000 (t?na rite ki te $580,000 i te tau 2015) i tohua hei utu m?na.

Ka noho a Te Kooti ki Te Rohe P?tae i raro i te korowai o K?ngi T?whiao r?ua ko Rewi Maniapoto hoki tae noa ki tana wetekina hara i te tau 1883.  Heoi, ka haere tonu tana hari i te rongopai me te rangim?rie horapa i te motu.  Ahakoa t? whakaaehia e te k?wanatanga kia hoki ia ki t?na ?kaip?, m?rakerake te kitea atu t?na k?ingo ki t?na whenua i roto i ?na waiata.

Ka mate ia ki Ohiwa i te tekau m? whitu o ng? r? o Aperira i te tau 1893.  Mohoa nei, k?hore tonu t?tahi i te m?hio kei hea ia e takoto ana.  Heoi, e t?manakohia ana e ?na uri whakaheke, m?n? r?nei ka whakahokia mai te koroua nei ki te hau k?inga, ka taea e t?na iwi me ?na hap? te tangi me te whakam?nawa i a ia.  Ka mutu, m? reira hoki e ea ai t?na wawata te auraki mai ki T?ranga, hei takotoranga whakamutunga m?na.

Me maumahara tonu t?tou ki te hiranga o t?na ?h?ki me tana whakapeto ngoi, ar?, kia horapa te rongopai me ?na wh?inga. Waihoki, i roto i t?na h?manawatanga me ?na tini pakanga ki te k?wana me ?tahi M?ori hoki, e kitea ai te aumangea o te tangata nei a Te Kooti Arikirangi Te Turuki.