Loading...

TE TIRA WHAKAARI / TE KOOTI RIKIRANGI

OUR VISION

Te Tira Hou to restore the mana of Te Kooti Rikirangi.

LEARN MORE

TE TIRA WHAKAARI / TE KOOTI RIKIRANGI

OUR MISSION

Ka poua taku maungarongo ki te whenua, Ko te whakapono ma koutou e whai. To promote peace and understanding to the land for the benefit of future generations

LEARN MORE

TE TIRA WHAKAARI / TE KOOTI RIKIRANGI

OUR  PURPOSE

To educate and increase public appreciation of the history of Te Kooti Rikirangi.

LEARN MORE

ABOUT TE KOOTI / HISTORY

NGĀ URI O TE KOOTI 

Of Ngati Maru, Ngati Kaipoho, Ngai Tawhiri (Hapū and Rongowhakaata (Iwi) descent, he was born at Pa-O-Kahu (Turanganui-a-Kiwa) under a prediction by tohunga Te Toiroa of Nukutaurua.

LEARN MORE

LATEST PANUI

Tiwha tiwha te pō Dark, dark is the night, Ko te Pakerewhā There is the Pakerewhā, Ko Arikirangi tēnei ra te haere nei There is Arikirangi to come.

WHAT’S HAPPENING

Check this page for further upcoming events.

In March 2017, Te Tira Whakaari hosted its inaugural Te Kooti Symposium to celebrate his contribution to contemporary Māori visual art.  This was made possible with support from key contributors including Te Tairāwhiti Museum, Creative NZ, KE Design, and ToihoukuraThe full video is included here.  Check this page for further upcoming events.